Tijdschrift Vrije Opvoedkunst. Zie ook: 'Informatie' 

De laatste nummers  

Wintereditie 2017 (Advent-Epifanie 2017-2018)

Herfsteditie 2017 (Michael)

Inhoud:

 • Bijna 100 jaar Vrijeschool
 • Boekbespreking (Nabij zijn)
 • Liefde voor het leven
 • Kinderboeken
 • De kracht van het zelfbewuste kind
 • De Meetup van de Vereniging van vrijescholen
 • Onderzoek naar spanningsveld rondom persoonsvorming in het vrijeschoolonderwijs
 • Geworden wie je bent...?
 • Boekrecensie (Kleur in de klas. Het geheim van schilderen is...)
 • Knutselideeën
 • Welkom en tot ziens
 • Interview met Fionna Hage
 • Licht en Duister. Boek over het levensverhaal van Willem Frederik Veltman

Zomer-editie 2017 (Sint Jan)

Inhoud:

 • Beleef het schoolonderwijs in 2019
 • NaFsiora Du
 • Inteview met Juke Hudig
 • Liefde voor het leven
 • Moderne nedia en mens-zijn
 • Geworden wie je bent...?
 • De ene tomaat is de andere niet!
 • Boekbespreking (Contemplatieve reflectie)
 • Jaarfeesten
 • Kinderboeken
 • Opvoeden in de huidige tijd
 • Knutselideeën
 • Interview met Frans Lutters
 • Boekrecensie (Eddie, Belle en Flo)
 • De toekomst van de vrijescholen in het licht van Opvoedkunde en techniek

Lente-editie 2017. 'Vrijeschoolpedagogie'

Inhoud:

 • Hartelijk dank Wim
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent...?
 • De leraar als tijdkunstenaar
 • Kinderboeken
 • C-stroom bestaat 10 jaar!
 • Jaarfeesten
 • Spelenderwijs verbinden en hechten
 • Slaap...
 • Knutselideeën
 • Een vrijeschoolstroom binnen een reguliere school, (hoe) kan dat?
 • Beelddenken versus taaldenken
 • Een stralende papa
 • Euritmie en de Vrije School

Winter/Kersteditie 2016. 'Bezinning'

Inhoud:

 • Afscheid van Wim Veltman
 • Bezinning en “Nil nisi bene”
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent…?
 • Het Driekoningenspel
 • Kinderboeken
 • Taal en digitalisering
 • Tegenstrijdigheden bestaan
 • Slaap voor het kind van 0-7 jaar
 • Knutselideeën
 • Voorkomen èn genezen
 • Communicatie: een weg naar Elkaar
 • Jaarfeesten
 • Solidaire economie
 • Sterren
 • Belgische vrijescholen in opmars…
 • De clown raakt mensen in het hart…
 • Drank- en drugsgebruik

Herfsteditie 2016. Themanummer: Michael en moed.

Inhoud:

 • De Aartsengel Michael
 • Wereld leraren conferentie Dornach en 'Notfallpädagogik'
 • Rubriek: 'Kinderboeken'
 • Onderwijsvisie ICT en vrijeschoolonderwijs
 • ICT en het vrijeschoolonderwijs
 • Voorintekenactie boek 'Gebaren van leven'
 • Rubriek: 'Liefde voor het leven'
 • Rubriek: 'Geworden wie je bent?'
 • Boekrecensie 'Volgens Bartjens..., boek over rekenen op de Vrije School', klas 1 t/m 8
 • Rubriek: 'Buiten de grenzen'
 • Rubriek: 'Jaarfeesten'
 • Rubriek: 'Knutselideeën'

Zomereditie 2016. Themanummer: 'De puber / adolescent' (14-21 jaar)

Inhoud:

 • Toneelspel op de Vrije School Bovenbouw
 • Interview met Wanda Kasbergen
 • Spelenderwijs verbinden en hechten
 • Kinderboeken
 • Het theater van de ziel
 • Liefde voor het leven
 • Omdat dat anders gewoon niet was gebeurd
 • Christofoor 40 jaar! (Uitneebaar middenkatern)
 • Wereld leraren conferentie 2016. Dornach
 • Geworden wie je bent
 • Wat beweegt ons
 • Jaarfeesten
 • Welke effecten hebben drank & drugsgebruik door jongeren
 • Natuurlijk ben jij een vrijeschoolkind
 • Ervaringen van de 17-jarige op de weg van Parcival
 • Knutselideeën
 • Boeken voor pubers
 • 12,5-jarig jubileum van de Werfklas in Culemborg
 • Boekrecensie 'Van binnen en buiten'

Lente-editie 2016. Themanummer: 'Het jonge kind' (7-14 jaar).

Inhoud:

♦ Vrije School..., waarom vrije?
♦ Interview met Jaap van der Wal
♦ Periode-onderwijs in de Vrije School
♦ Boekrecensie 'Gezond hechten'
♦ Vrije Opvoedkunst in de klas (in België)
♦ Bewegende klas
♦ Liefde voor het leven
♦ Bevlogen schrijvers in het periode-onderwijs
♦ Kinderboeken
♦ De hand denkt (vertaling uit Erziehungskunst)
♦ Geworden wie je bent
♦ Ogen die zien
♦ Jaarfeesten
♦ Ziekteverzuim
♦ Boekrecensie 'Pedagogisch contact. Verbondenheid door aanraking'
♦ Natuurlijk ben jij een Vrijeschoolkind
♦ Knutselideeën
♦ Lectorale Rede Azizo Mayo

Herfstspecial 2015 'Het kleine kind' (0-7 jaar)

Inhoud:

♦ Het kind vóór de geboorte
♦ Interview met Annelies Sysmans
♦ Presteren: 'Winners en losers'?
♦ Het kind in de buik is alwetend
♦ Fijne motoriek en fijnzinnige gedachten
♦ Kindheid
♦ Geworden wie je bent...?
♦ Embryologie en de pedagogische beelden
♦ Rubriek 'Liefde voor het leven'
♦ Een beer, sloffen en innerlijk vuur
♦ Een onvoorspelbaar bestaan - is er leven na de geboorte?
♦ Pedagogisch contact - verbondenheid door aanraken
♦ Ontwikkeling en omhulling in zijde
♦ Jaarfeesten
♦ Jaarfeestenboekjes
♦ Het jonge kind als (op)gave
♦ Vrije Opvoedkunst 'in de klas'
♦ De moed om een vlam te dragen
♦ Bij het heengaan van Geertje Bronkhorst
♦ Een verhaal over een onvoorstelbaar bestaan
♦ Kinderboeken
♦ Hechten
♦ Knutselideeën
♦ Over de grenzen

Zomereditie nr. 3/4-2015: Zie Homepage

Nummer 1/2 2015 (Paaseditie)

Inhoud:

♦ Over het hiernamaals
♦ Rudolf Steiner-tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam
♦ Rubriek 'Liefde voor het leven'
♦ Geworden wie je bent...?
♦ 35 jaar Stichting Cursus Rudolf Steiner pedagogie voor het kleine kind
♦ De Hofakker
♦ Vrije Opvoedkunst 'in de klas' – een nieuwe rubriek!
♦ De leerlingen lopen met hun doelen onder hun arm
♦ Mens worden aan de landbouw
♦ Geworden wie je bent...?
♦ Wat lezen ons brengt
♦ Wereldmodderdag
♦ Kinderboeken
♦ Tandenwisseling en eerbied
♦ Hoe wáár is mijn wereld? De derde zevenjaarsfase beschouwd
♦ Jaarfeesten: Pasen 2015
♦ Jaarfeesten: Sint-Jan
♦ Boeken
♦ Versjes, handgebarenspel en taal in de kleuterklas
♦ Zichtbaar worden in de wereld: geen vrijeschool zonder euritmie
♦ Knutselideeën voor de lente en voor Pasen
♦ De ontwikkelingsweg van een leraar

Herfst 2014

Inhoud:

 • Wereld der doden
 • Het wonder van Limburg
 • Rudolf Steiner - Alchemie van het alledaagse
 • Kinderboeken
 • De overstap naar de vrijeschool
 • God ziet de waarheid, maar zegt haar niet meteen
 • 2B of niet 2B
 • Liefde voor het leven
 • Geworden wie je bent...?
 • Passie voor pedagogie
 • Een beleving van de Zutphense Zomercursus
 • Zutphense Zomercursus 2014
 • Het verhaal van een vlieger
 • Het 'Still face'-experiment ► (zie YouTube filmpje onder de knop 'Actueel')
 • Jaarfeesten
 • Opvoeden en tandenwisseling
 • Boeken
 • Knutselideeën voor de herfst en de winter
 • Het eikenloof

Nummer 3/4 2014

Inhoud:

 • Een reeds eeuwen durende misleiding
 • Natuurlijk ben jij een vrijeschoolkind!
 • Kinderboeken
 • Speelplezier voor antroposofische
 • kinderopvang
 • Make a move!
 • De adolescenten-maatschappij Vier bijzondere sprookjesboekjes Jaarfeesten
 • Vrijheid van onderwijs in de Boerderijschool [2]
 • Knutselideeën voor de zomer Studiedag 'Vraag het de kinderen'
 • 33 jaar Begeleidingsdienst voor Vrijescholen
 • Studie-ervaring van een oud-vrijeschoolleerling

Nummer 1/2 2014

Inhoud:

 • Vrijheid van onderwijs
 • Liefde voor het leven
 • Boeken
 • Vrijheid van onderwijs in de Boerderijschool
 • Nieuwe exameneisen voor de Tobiasstroom
 • De Werfklas
 • Natuurlijk ben jij een vrijeschoolkind!
 • Kinderboeken
 • Geworden wie je bent...?
 • Jaarfeesten
 • Vóór het begrip komt het begrijpen
 • Anfortas, een Staatsvrije Vrije School
 • Opvoeden als samenklank van wereldbeschouwingen
 • PEST giet pijnlijke momenten in hiphop en moderne dans
 • Grenzen in de opvoeding
 • Knutselideeën voor de lente en Pasen