Vrije Opvoedkunst... 

Privacyverklaring: Zie tabblad Informatie >>> Vereniging


Frans Lutters

Nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst

Met grote (wederzijdse) blijdschap is Frans Lutters onlangs benoemd tot voorzitter van onze Vereniging.

We kennen Frans al lange tijd als leraar aan o.a. de Vrije Scholen in Zeist en Driebergen en als begenadigd schrijver van vele boeken en als spreker in het land over allerhande, boeiende onderwerpen, maar óók als redactielid van Vrije Opvoedkunst, waar hij indertijd tijdens de redactievergaderingen met Wim Veltman (die op 22 mei 2018 is overleden) boeiende verhandelingen hield. Hij moest toen stoppen met het redactiewerk om zijn studie af te maken, met de belofte ooit weer terug te zullen keren. Dat heeft ‘even' geduurd! Nadat hij zijn studie met goed gevolg had afgerond, kwam er een nieuwe uitdaging op zijn weg, het onderzoek naar de waarde van het periodeonderwijs op de huidige vrijescholen. Hij heeft dat weergegeven in de vorm van een reisverslag, wat tot een heel speciaal resultaat is geworden.

Deze afronding vond plaats medio 2018 en ondergetekende was er als de kippen bij om hem te vragen voorzitter van VOK te worden. Zoals gezegd ging hij daar blij en spontaan op in.

We hebben met Frans een inspirator van het 'juiste hout' in ons midden, waarmee we mooie en belangrijke dingen in de wereld willen zetten. Natuurlijk met ons blad Vrije Opvoedkunst, maar ook met andere zaken. Dat dat zich al direct aankondigt, laat geen twijfel bestaan aan zijn aspiraties. Direct na zijn toezegging kwam hij met twee ideeën, die van harte toegejuicht werden:

1. De uitgave en de vertaling van het Engelse boek over het leven van Emil Molt, door zijn kleindochter geschreven.
2. Het organiseren van een landelijke Themadag (zoals we dat vroegen jaarlijks deden) in 2019.

De vertaling is inmiddels klaar en het boek gaat medio april naar de drukker, zodat het kan verschijnen in september 2019 tijdens de viering van 100 jaar Waldorf/Vrijeschool en de Themadag staat gepland op 14 april 2019. U leest hier meer over in de volgende editie van Vrije Opvoedkunst en op onze site www.vrijeopvoedkunst.nl

We wensen Frans heel veel kracht en inspiratie toe om deze mooie taak te vervullen en danken Loïs Eijgenraam hartelijk voor de jaren dat zij voorzitter was en nu ‘het stokje heeft overgedragen.'

Rob Tuk, namens bestuur en redactie.


Herdenking sterfdag Wim Veltman

Op 21 november 2018 (een half jaar na het overlijden van Wim) is er in besloten kring een herdenking geweest. Na een bezoek aan het graf heeft de familie en een klein aantal genodigden stilgestaan bij het leven van Wim. Er is een muziekstuk gecomponeerd en ten gehore gebacht.


Dinsdag 22 mei jl. ontvingen we het droeve bericht dat Wim Veltman op 95-jarige leeftijd is overleden.

Wim was vanaf 1947 verbonden als docent aan de Vrije School Den Haag en was actief in de landelijke Vrije Schoolbeweging. Hij is vooral bekend geworden door zijn cursussen en voordrachten en door de vele boeken die hij schreef. Tot het laatst was hij verbonden met onze Vereniging en publiceerde hij vele jaren in ons tijdschrift Vrije Opvoedkunst een welhaast eindeloze stroom artikelen.

Hij werd in zijn werk gedreven door zijn liefde voor toneel, zijn idealen met betrekking tot Europa en de inspiratie uit de antroposofie en uit het Christendom.

Zijn laatste boek: 'Licht en Duister, het verhaal van mijn leven', is in januari jl. verschenen

Vrije Opvoedkunst heeft uitgebreid aandacht besteed aan deze 'strijder in hart en ziel'.

Wim is op dinsdag 29 mei 2018 begraven in Den Haag.

Redactie en bestuur Vrije Opvoedkunst.


PLATFORM: MET ONS KUN JE SCHRIJVEN EN LEZEN"

Hierop kunt u arikelen en bijdragen lezen over het belangrijke onderwerp: 'Leren schrijven en lezen in de eerste klas van de vrijeschool'. Zie verder onder de knop 'Platform S & L'

Ook uw bijdrage is van harte welkom! Stuur een e-mail naar:

Lees het verslag van de eerste Platformbijeenkomst op 19 september 2018Sprookje 'Het wijze paardje'

sprookje het wijze paardje.pdf

Op de toekomst gericht!

Na ruim 89 jaar (oprichting 9 november 1928) is Vrije Opvoedkunst één van de oudste Verenigingen in de vrijeschoolbeweging in Nederland en nog steeds springlevend.

Wat óók actueel is, is dat vanaf het Sint Jan nummer (24 juni 2017) De Lerarenbrieven is opgenomen in het hart van Vrije Opvoedkunst, uiteraard uitsluitend voor (oud)vrijeschool leraren.

Het Zomernummer 2016, dat eind juni jl. verscheen, was de derde en laatste editie van een serie over de drie zevenjaarsfasen van het kind. In november 2015 verscheen de Herfstspecial 'Het kleine kind' (0-7 jaar), met 80 pagina's artikelen over embryologie, geboorte en daarna. De Paaseditie 2016 had als thema: 'Het jonge kind' (7-14 jaar) en de Zomereditie 2016 had als thema: 'De puber/adolescent' (14-21 jaar). U kunt deze edities nog bestellen (zolang de voorraad strekt).

Klik op onderstaande link en zie het gehele Zomernummer 2015

Vrije Opvoedkunst nr. 3/4-2015 (Zomernummer).pdf

Dit is een proef. Als het u bevalt, laat het ons dan weten middels een bericht en klik op deze link: . Dan onderzoeken wij de mogelijheden om het blad ook digitaal te laten verschijnen.

Onlangs verschenen:

Winter-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Advent-Epifanie 2018-2019)

Herfst-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Michael)

Zomer-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Sint Jan)

Lente-editie 2018 inclusief de Lerarenbrieven (Pasen)

Wintereditie 2017 inclusief de Lerarenbrieven (Advent-Epifanie)

Herfstedtie 2017 inclusief de Lerarenbrieven (Michael)

Zomer-editie 2017 (Sint Jan)

En voor de leerkrachten: Lerarenbrieven Sint Jan 2017

Lente-editie 2017: 'Vrijeschoolpedagogie'

Winter/Kersteditie 2016: 'Bezinning'

Herfst 2016: 'Michael en moed'

Zomer 2016: 'De puber/adolescent'

Lente 2016: 'Het jonge kind'

Herfstspecial 2015: "Het kleine kind'

Pasen 2015

Herfst 2014

Bijna100 jaar vrijeschool! Klik op bovenstaande pijl.

Het blad heeft sinds haar eerste editie (1 februari 1933) veel metamorfoses ondergaan met een steeds nieuwe vormgeving en is heel kleurrijk.

Wilt u een gratis proefnummer van Vrije Opvoedkunst thuis ontvangen?

Dat kan! Klik hier...

Archief Vrije Opvoedkunst

VOK

In het archief van Vrije Opvoedkunst vindt u op termijn alle uitgaven vanaf 1932.

Alle tijdschriften van het kleine A5-formaat zijn inmiddels in het archief geplaatst.

Het laatste (juninummer 1991) heeft als thema Het leerplan geschiedenis en bevat o.a. de volgende artikelen:

Wim Veltman

Floris Klinkenberg

Edithe Boeke-De Clerq Zubli

Geschiedenis en driegeleding

Karel Post Uiterweer

Jan la Poutré

Frans Lutters


Het volledige VOK Archief...

Actueel

Recent verschenen 

'Recent verschenen:

'Leerkracht van de opkomende zon'

Een pleidooi voor levend onderwijs. Van Henk Kranenborg (Leerkracht Vrijeschool Driebergen)

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Licht en Duister', Het verhaal van mijn leven, door Willem Frederik Veltman.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'CHEMIE IN HET PERIODEONDERWIJS OP DE VRIJESCHOOL' door Gerard Smits.

Een boek over Scheikundewonderwijs.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Een woord te zijner tijd...',

een boek over taal op de Vrije School, Klas 1 t/m 8,
samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen.

Uitgegeven in drie delen:

Deel I, de klassen 1, 2 en 3
Deel II, de klassen 4, 5 en 6
Deel III, de klasen 7 en 8.

Prijs per deel € 19,50 (exclusief verzendkosten). Bij bestelling van de drie delen samen is de totaalprijs € 55,- (exclusief verzendkosten)


Cahier nr. 24: 'Dat heeft God knap bedacht' en 'Cahier nr. 25:
De levende kant van het denken' van Jan Alfrink.

Zie tabblad Boeken >>> Cahiers.

HERDRUK
'Volgens Bartjens...', een boek over rekenen op de Vrije School, samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen. Prijs € 19,50 (exclusief verzendkosten).

Meer info onder de knop 'Boeken' en een korte film van het boek onder de knop 'Actueel' (doorscrollen naar onderen)

Lente-editie 2017: 'Vrijeschoolpedagogie'

Winter-Kerst editie 2016: 'Bezinning'

Eerder verscheen:

Deel II van het boek 'De Gouden Ster' van Wim Veltman met 17 nieuwe artikelen. € 14,75

Zie aanbieding onder 'Boeken'.

Zie verder: nieuwe flim over het Vrijeschoolonderwijs.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y36t5BqQgyw

1 reactie, lezen of zelf reageren...