Actueel 

Actuele berichten over vrijeschoolpedagogie.


Actueel 

  • Artikelen die niet in een van de edities van Vrije Opvoedkunst zijn opgenomen, leest u onder de knop Archief >>> Recente artikelen.

Themadag, zondag 26 september 2021 in Zeist:

'De noodzaak van levend onderwijs in een digitaal tijdperk'

Informatie en opgeven: info@vrijeopvoedkunst.nl

Onlangs verschenen:

  • VOK-Cahier nr. 26 van Jan Alfrink: 'Kind..., wie ben je?'

  • Boek 'Bewegende klas'. Innovatie in de Vrijeschool.

  • VOK-Cahier nr. 27 van Jan Alfrink: 'Onze school heeft een Grondsteenspreuk !'

Vertaling van 'Das Bochumer Modell des Bewegten Klassenzimmers' van Wolfgang-M. Auer met bijdragen van Renate Magin en Thomas Löffler

Dit boek is samengesteld door Annemiek Jonges en Jos van Riet (en andere Vrijeschoolleerkrachten). Het boek telt 93 pagina's met veel foto's en is uitgevoerd in een wire-o-binding, waardoor het bestuderen vergemakkelijkt wordt.

Achterin het boek is een QR code opgenomen voor toegang tot beeldmateriaal, liedjes en spelletjes:

Dit is deel 9 van onze serie werkboeken.

€ 24,50 (exclusief verzendkosten)


Recent verschenen

'De Nearchus Sleutel'

Dit boek is geschreven door Vrijeschoolleerkracht Frans Lutters

Zie verder onder 'Boeken'.


Recent verschenen:

'Ons wereldbeeld doet ertoe'. Onderzoek naar de antroposofische gezichtspunten omtrent de ontwikkeling van mens en aarde.

Dit boek is geschreven door Vrijeschoolleerkracht Anselma Remmers

Zie verder onder 'Boeken'.


'Leven in het Onbenoembare'. Vrijeschoolachtergrond in beelden.

Dit boek is geschreven door gepensioneerd Vrijeschoolleraar Henk Kranenborg (tevens auteur van 'Leerkracht van de opkomende zon').

Zie verder onder 'Boeken'.


Ter viering van 100 jaar Vrijescholen

Emil en Berta Molt. Oprichters van de eerste Vrije School.

Een nieuw boek naar aanleiding van de viering van het 100-jarig jubileum van de Vrijescholen, geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, de inspirator en oprichter van de eerste Waldorfschool in Stuttgart in 1919. Er zijn nu, 100 jaar later, ruim 1100 Waldorf- Steiner- Vrijescholen wereldwijd.

Het boek beschrijft het leven van Sophia Christines grootvader Emil Molt op een bij­zondere manier, met veel foto’s die het geheel verlevendigen. Het boek telt 333 pagina’s en is mooi uitgevoerd met een harde kaft. De tekst is uitgevoerd in de heldere en goed leesbare letter Novalis Light.

We zijn van mening dat dit boek een waardevolle aanvulling kan worden voor onze Vrijeschoolbewe­ging en hebben dit boek uit het Engels laten vertalen door Henk van Oort. Het boek is in het Nederlands verschenen tijdens het 100-jarig bestaan van de Vrije­schoolbeweging, dat op 20 september jl. groots gevierd is in De Fabrique in Maarssen.

U kunt dit boek bij ons bestellen. Zie verder onder de knop 'Boeken'.


Eerder verscheen de Engelstalige versie:

Dit boek ‘The Multifaceted life of Emil Molt’ is geschreven door Sophia Christine Murphy, kleindochter van Emil Molt, de inspirator van de eerste Waldorfschool in Stuttgart in 1919. Er zijn nu, 100 jaar later, ruim 1100 Waldorf- Steiner- Vrijescholen wereldwijd.

Het boek beschrijft het leven van Sophia Christine's grootvader Emil Molt op een bijzondere manier, met veel foto’s die het geheel verlevendigen.

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst heeft gemeend dat dit boek een waardevolle aanvulling kan worden voor onze vrijeschoolbeweging en heeft dit boek uit het Engels laten vertalen door Henk van Oort, wat hij inmiddels met verve heeft volbracht. Het boek zal in het Nederlands verschijnen met het 100-jarig bestaan van de vrijeschoolbeweging, dat op 20 september a.s. groots gevierd zal gaan worden in De Fabrique in Maarssen (zie Zomereditie Vrije Opvoedkunst).

Maar…, het produceren van een dergelijk boek in een grote oplage is een kostbare zaak. Daarom doen we een beroep op iedereen die de vrijeschoolbeweging een warm hart toedraagt dit boek te helpen voorfinancieren.

Maak een bedrag naar keuze over naar rekeningnummer NL70 TRIO 0197 7631 54 t.n.v. De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst Rotterdam onder vermelding van: ‘Boek Emil Molt’ en uw emailadres, zodat we contact met u kunnen opnemen. U ontvangt dan na 20 september het boek. Het geschonken bedrag zal indien gewenst in mindering worden gebracht met de uiteindelijke verkoopprijs van het boek. Hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper het boek zal worden.

Wij zien uw ruimhartige bijdragen verwachtingsvol tegemoet!

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst


Artikel van Philip Bakker 'Het hart van de vrijeschool' n.a.v. het onlangs verschenen boek: 'Het bouwwerk van de Waldorf-padagogie' van Valentin Wember. Zie tabblad: Archief >>> Recente artikelen.


'Leerkracht van de opkomende zon'

Een pleidooi voor levend onderwijs. Van Henk Kranenborg (Leerkracht Vrijeschool Driebergen)

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Licht en Duister', Het verhaal van mijn leven, door Willem Frederik Veltman.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'CHEMIE IN HET PERIODEONDERWIJS OP DE VRIJESCHOOL' door Gerard Smits.

Een boek over Scheikundewonderwijs.

Zie verder onder de knop 'Boeken'.

'Een woord te zijner tijd...',

een boek over taal op de Vrije School, Klas 1 t/m 8,
samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen.

Uitgegeven in drie delen:

Deel I, de klassen 1, 2 en 3
Deel II, de klassen 4, 5 en 6
Deel III, de klasen 7 en 8.


Cahier nr. 24: 'Dat heeft God knap bedacht' en 'Cahier nr. 25:
De levende kant van het denken' van Jan Alfrink.

Zie tabblad Boeken >>> Cahiers.

HERDRUK
'Volgens Bartjens...', een boek over rekenen op de Vrije School, samengesteld door Hans ter Beek, oud-leraar aan een aantal Vrije Scholen.

Meer info onder de knop 'Boeken' en een korte film van het boek onder de knop 'Actueel' (doorscrollen naar onderen)


Lente-editie 2017: 'Vrijeschoolpedagogie'


Winter-Kerst editie 2016: 'Bezinning'

Eerder verscheen:

Deel II van het boek 'De Gouden Ster' van Wim Veltman met 17 nieuwe artikelen.

Zie aanbieding onder 'Boeken'.

Zie verder: nieuwe film over het Vrijeschoolonderwijs.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y36t5BqQgyw

1 reactie, lezen of zelf reageren...